Virkesbörsen växer så det knakar och tar in pengar för snabbare tillväxt

Virkesbörsen är en digital plattform för köp och sälj av skogsråvara/virke samt ett informationsnav för virkespriser och virkesmarknad. Plattformen lanserades 2017 och har de senaste åren upplevt en stark tillväxt. Antalet medlemmar och intäkterna fördubblades under 2021, precis som året innan. Virkesbörsen har idag över 22 000 medlemmar och växer med över 1000 nya medlemmar varje månad.

Det är väldigt kul att se hur tusentals skogsägare använder Virkesbörsen varje månad. Vi upplever verkligen en genombrottstid. Såväl antalet medlemmar som intäkterna fördubblades 2021, precis som 2020. Det är nu rätt tid att ta bolaget till nästa nivå och accelerera tillväxten ytterligare. Vi har rekryterat namnkunniga nya investerare som kan branschen och stärker vår förmåga. De 9 miljoner kronor vi tagit in under 2021 ska ta oss till en betydligt större investeringsrunda inom en snar framtid. Det är en väldigt spännande tid för skogen och allt fler svenska och utländska investerare blickar mot digitala bolag som Virkesbörsen, säger Adam Aljaraidah, VD Virkesbörsen.

-> Läs mer om hur du säljer virke på Virkesbörsen

Utöver de befintliga investerarna ledda av Olof Hallrup, bland annat storägare i Fortnox, investerar också ett antal mycket välmeriterade personer från skogsbranschen. Bland annat Ola Hildingsson tidigare VD för Domsjö Fabriker och styrelsemedlem i Södra, Peter Eklund tidigare VD för Biometria, Torbjörn Larsson tidigare VD för Bergvik Skog och Rickard Björklund, finansman och skogsägare.

Virkesbörsen har haft en imponerande tillväxt och skapar ett odiskutabelt värde för både skogsägare och skogsbolag. Det finns väldigt stora värden att tjäna om man konkurrensutsätter sitt virke. Jag har själv använt Virkesbörsen flera gånger och när jag fick uppleva det värde som Virkesbörsen skapar, ville jag gärna investera, säger Rickard Björklund som startade och drev Matteus Fondkommission AB.

På Virkesbörsen bjuder skogsägare ut sina gallringar och slutavverkningar till alla potentiella virkesköpare som lämnar anbud. Utöver marknadsplatsen erbjuder Virkesbörsen ett antal informationstjänster där skogsägare kan jämföra och analysera marknaden för att göra så bra virkesaffärer som möjligt. Försäljning av virke är den viktigaste intäkten för en skogsgård och i Sverige finns det över 300 000 skogsägare.

vår vision är att skapa en mer transparent, effektiv och lönsam virkesmarknad för alla aktörer. Idag skapar vi stora värden för både skogsägare och skogsbolag. Vi försöker hela tiden utveckla Virkesbörsen för att ligga i framkant. Vi ser allt fler affärsmodeller och intäktskällor för skogsägare dyka upp och Virkesbörsen är väl positionerad för att hjälpa våra medlemmar att fånga dessa möjligheter säger Adam Aljaraidah.

 -> Läs mer om hur du säljer virke på Virkesbörsen

Virkesmarknaden har länge färgats av bristen på transparens som skapar en in-effektiv värdekedja. Digitaliseringen erbjuder otroliga möjligheter att sprida information så att aktörerna i värdekedjan självständigt kan ta välgrundade beslut. En mer öppen marknad skapar dessutom bättre möjligheter för nya produkter och tjänster från våra skogar. Jag är helt övertygad om att skogssektorn kommer genomgå samma förändringar som andra branscher och därför har jag investerat i Virkesbörsen, säger Peter Eklund tidigare VD på Biometria.

-> Läs mer om hur du säljer virke på Virkesbörsen

Förteckning över investerarna:

Olof Hallrup (befintlig investerare)
Almi Invest (befintlig investerare)
Sven Wird (ordförande)
Rickard Björklund (grundade Matteus Fondkommission)
Peter Eklund (tidigare VD Biometria)
Ola Hildingsson (tidigare VD Domsjö Fabriker, styrelseledamot Södra och nu ordförande i Silvestica)
Torbjörn Larsson (tidigare VD Bergvik Skog)
Ulf Dietrichson (skogsägare och ordförande Östanå Gods)
Torbjörn Thalinsson (advokat och skogsägare)
Kategori

Press contact

contact-person Adam Aljaraidah VD adam.aljaraidah@virkesborsen.se 0722424416
contact-person Per Hedberg Vice VD per.hedberg@virkesborsen.se 07702682951

För leverantörer inom de gröna näringarna

Är du leverantör inom lantbruk, skogsbruk, entreprenad eller maskin? Med Mnews kan nå journalister och bygga relation med potentiella kunder genom att publicera nyheter som sprids i rätt kanaler. Registrera företagskonto

Share via
Copy link
Powered by Social Snap