Ska du sälja virke? Här är 10 värdefulla tips.

Dags att sälja virke? Sedan vi lanserade Virkesbörsen har vi samlat på oss många värdefulla knep om hur man enklast kan höja lönsamheten när man ska sälja virke. Därför släpper vi just nu denna artikel med 10 värdefulla tips som du bör kolla på när du ska sälja virke.

1. Ta in och jämför anbud från alla köpare, små som stora.

Det kanske viktigaste och enklaste sättet att höja lönsamheten i en virkesaffär är att ta in och jämföra anbud från flera olika virkesköpare när du ska sälja virke. Det är nämligen långt ifrån säkert att den virkesköpare som hörs och syns mest också betalar bäst.

Vi på Virkesbörsen ser att det i genomsnitt skiljer ca 29% mellan vad olika köpare betalar. Därför är det extremt viktigt att konkurrensutsätta ditt virke. Med Virkesbörsen tar du in anbud av alla potentiella köpare och kan enkelt jämföra anbuden. Virkesbörsen är helt kostnadsfritt för dig som skogsägare och du har helt fri prövningsrätt. Det vill säga är du inte nöjd med anbuden kan du tacka nej.

-> Läs mer om hur du säljer virke på Virkesbörsen

2. Välj rätt köpare.

Det är viktigt att välja en köpare som är seriös och gör ett bra jobb med dina gallringar och avverkningar. På Virkesbörsen kan du enkelt jämföra anbud från olika köpare och har naturligtvis fri prövningsrätt. Våra skogsexperter hjälper dig även med att jämföra anbuden och hjälper dig välja en köpare som passar dig.

3. Välj en försäljningsform som passar dig.

Att man kan sälja virke på olika sätt känner du säkert till. Skogsägare tenderar att vilja sälja på ett sätt de känner igen och behärskar. Det tycker vi är viktigt och vi på Virkesbörsen möjliggör affärer på alla olika kontraktsformer; avverkningsuppdrag, leveransvirke, rotpost och leveransrotköp. Vad passar dig bäst och vilken försäljningsform lämpar sig för ditt skogsbruk och dess lönsamhet? Vi hjälper dig gärna. Fråga oss

4. Välj vad som ska ingå i kontraktet.

Ofta vill man som skogsägare att ytterligare skogsskötsel ska ingå när man väl skriver kontrakt om att sälja virke. Det kan vara återplantering, röjning eller kanske en skogsbilväg som behöver lite kärlek. Låt dina behov styra vad som ingår i kontraktet och känn av vad som passar dig.

När du använder Virkesbörsen kan du ange i din annons vad du vill ha för skogsvård exempelvis: Återplantering. Då får du även en offert på det. När du använder Virkesbörsen hjälper vi dig även läsa igenom avtalet med köpare som du väljer.

5. Prioritera rätt bestånd

I vilken sekvens av åtgärder ger mig bäst betalt? Enklaste beslutsmodellen är att gratis ta in anbud på dina bestånd på Virkesbörsen och sedan avgöra vilka åtgärder man bör vidta. På Virkesbörsen finns inget krav att sälja och man är när som helst fri att avsluta en annonsering.

-> Läs mer om hur du säljer virke på Virkesbörsen

6. Avverka eller vänta?

Var är virkesmarknaden och konjunkturen på väg? Virkespriserna är cykliska (ibland stormar det dock) men det är inte lätt som skogsägare att veta vad man ska förvänta sig av virkespriserna den närmsta framtiden. Men genom att få in anbud och undersöka anbuden på virkesbörsen kan du se om marknaden och priset är passande för dig att sälja. Om inte, tar du enkelt ner din annons och är inte bunden att sälja.

Vidare har vi på Virkesbörsen lanserat ett antal hjälpmedel för att du som skogsägare ska kunna fatta mer affärsmässiga beslut om när du bör sälja virke för att få så bra betalt som möjligt. Exempelvis vår virkesprisindikator som visar om virkespriset är på väg upp eller ner.

7. Kontraktera innan du avverkar.

Vi ser allt för ofta skogsägare som avverkar innan de kontrakterat. Det lämnar dem i en svag förhandlingsposition och märks på lönsamheten. Så det tåls att repetera; kontraktera innan du avverkar. Har du inte använt virkesbörsen för att sälja virke? Hör av dig ändå så kan vi kolla på ditt avtal.

8. Våga be om hjälp i tid.

Den svenska virkesmarknaden färgas av att det saknas fristående och oberoende aktörer. Det gör det svårt att få hjälp. Vi på Virkesbörsen tror på att finnas till hands när det behövs och på det sätt du själv önskar. Vill du ringa in och prata med en rådgivare, chatta med oss eller bara skicka ett mail? Skulle du behöva hjälp på plats? Vi finns till hands när du behöver hjälp och på det sätt du önskar. Tveka inte att ställa dina frågor!

9. Jämför kontraktet med det faktiska utfallet.

Stämde volymerna som Virkesköparen angav med det inmätta resultatet vid industri? Allt för ofta efterfrågar inte och granskar inte skogsägaren mätkvittot från industrin. Gör man dessutom affärer sällan kan det vara svårt att avgöra rimligheten i kvalitetsfördelningar etc. Använder du Virkesbörsen för att sälja virke hjälper vi dig gärna kolla på detta.

10. Följ upp gjorda åtgärder.

Något som man ofta glömmer är att faktiskt följa upp den kontrakterade åtgärden mot utfallet. Blev det körskador? Stämmer volymerna och nettot? Det är förknippat med stor risk att inte följa upp åtgärderna i skogen och det krävs inte mycket av dig som skogsägare. Ändå osäker på hur du ska följa upp? Kontakta oss!

Kategori

Press contact

contact-person Adam Aljaraidah VD adam.aljaraidah@virkesborsen.se 0722424416
contact-person Per Hedberg Vice VD per.hedberg@virkesborsen.se 07702682951

För leverantörer inom de gröna näringarna

Är du leverantör inom lantbruk, skogsbruk, entreprenad eller maskin? Med Mnews kan nå journalister och bygga relation med potentiella kunder genom att publicera nyheter som sprids i rätt kanaler. Registrera företagskonto

Share via
Copy link
Powered by Social Snap