Per fick 39% bättre Virkespris när han använde Virkesbörsen

När det var dags att sälja virke använde skogsägaren Per Petterson Virkesbörsen. Det skiljde 700 000kr mellan de olika virkesköparna – Så gjorde Per sitt livs bästa virkesaffär.

När Per Pettersson skulle göra en större avverkning på sin gård vände han sig till Virkesbörsen.

“Det är lätt att känna sig utelämnad på marknaden och svårt att veta när det är rätt tid att sälja. Delar av min skog planterades för 60 år sedan. Då vill man ju inte ge bort virket, säger han. “

Per skapade enkelt en annons och presenterade sitt virke på ett bra sätt. Virkesbörsens skogsexperter hjälpa även till med några små detaljer i annonsen.

“Jag tyckte upplägget verkade intressant och annonserade. Det var både spännande och nervöst att logga in efteråt för att se om det hade dykt upp några köpare, säger han.”

Han fick in flera anbud (6 st) och när Per tillsammans med Virkesbörsen analyserade de olika anbuden visade det sig att det skiljde 700 000kr mellan den som lämnade högst respektive lägst anbud! Per hade gjort sitt livs affär.

-> Vill du också göra som Per? Läs mer om hur du säljer virke på Virkesbörsen

Virkesbörsen är en digital marknadsplats för skogsråvara/virke där skogsägare lägger ut gallringar och slutavverkningar för att ta in anbud från alla potentiella köpare. Virkesbörsen är kostnadsfritt för skogsägare och säljaren har alltid fri prövningsrätt. Det vill säga är inte säljaren nöjd med anbuden kan han/hon tacka nej utan kostnad. Skogsägaren kan alltså välja vilket anbud som helst och måste inte sälja.

På Virkesbörsen får du även hjälp med att jämföra anbuden, en genom läsning av avtalet om du väljer en köpare samt rådgivning runt hela affären.

-> Vill du också göra som Per? Läs mer om hur du säljer virke på Virkesbörsen

Att göra en bra annons på Virkesbörsen är enkelt med information ur skogsbruksplanen eller annan information. Vi hjälper dig gärna med din annons Har du några frågor är du alltid välkommen att kontakta Virkesbörsen. Du når oss på 08-33 99 44 eller på info@virkesborsen.se Du kan även chatta med oss.

Läs gärna en längre intervju med Per Pettersson i Skogsstyrelsens tidning Skogseko.

-> Läs hela artikeln med Per hos Skogseko

Kategori

Press contact

contact-person Adam Aljaraidah VD adam.aljaraidah@virkesborsen.se 0722424416
contact-person Per Hedberg Vice VD per.hedberg@virkesborsen.se 07702682951

För leverantörer inom de gröna näringarna

Är du leverantör inom lantbruk, skogsbruk, entreprenad eller maskin? Med Mnews kan nå journalister och bygga relation med potentiella kunder genom att publicera nyheter som sprids i rätt kanaler. Registrera företagskonto

Share via
Copy link
Powered by Social Snap