När ska man sälja virke? Se vad Virkesprisindikatorn säger

Marknaderna för skogsindustrins produkter är beroende av den ekonomiska utvecklingen och följer den allmänna ekonomin väl över tid. När det är goda tider byggs det mer och det går åt mer trä etc..

Det finns många olika väletablerade makroekonomiska indikatorer som pekar ut vartåt ekonomin är på väg. Exempelvis: om inköpscheferna blir mer optimistiska kommer det ge mer positiv ekonomisk utveckling framöver. Även svenska Konjunkturinstitutets indikatorer pekar ut riktningen på framtidens utveckling på ett bra sätt.

Därför analyserade vi om det fanns en kombination av makroekonomiska indikatorer som skulle kunna peka ut riktningen för virkespriserna framöver. Så föddes Virkesprisindikatorn.

 

-> Se virkesprisindikatorn månad för månad.

Varje månad publicerar vi Virkesprisindikatorn som bygger på färsk, välrenomerad statistik från olika globala källor och kan ge en sannolik riktning för virkesprisernas utveckling.

Virkesprisindikatorn tar tyvärr inte hänsyn till barkborrar eller stormar som kan förändra utbudet av virke dramatiskt. Virkesprisindikatorn bör därför ses mer i ljuset av en indikator för efterfrågan.

Virkesprisindikatorn säger inte heller något om exakt hur mycket du får betalt eller hur mycket priset förväntas sjunka eller öka. Det är riktningen som är intressant.

För att du ska få så bra betalt som möjligt för ditt virke bör du alltid konkurrensutsätta det och låta alla potentiella köpare vara med och bjuda på virket.

Använd Virkesprisindikatorn som en del i ditt beslutsunderlag för när du ska avverka. Den säger inte allt men ger dig en riktning in i framtiden

-> Se virkesprisindikatorn månad för månad.

För leverantörer inom de gröna näringarna

Är du leverantör inom lantbruk, skogsbruk, entreprenad eller maskin? Med Mnews kan nå journalister och bygga relation med potentiella kunder genom att publicera nyheter som sprids i rätt kanaler. Registrera företagskonto

Share via
Copy link
Powered by Social Snap