Balning för en bättre morgondag

Bollerups lantbruksgymnasium blev en del av kretsloppet genom att använda pressgarn gjort på återvunnen plast från lantbruket.

Bollerups lantbruksgymnasium strax utanför Ystad är Sveriges största skoljordbruk där fokus ligger på elevernas, djurens och naturens bästa. Skolan har en tradition av kvalitativ utbildning som sträcker sig mer än 100 år tillbaka i tiden. Över 55 procent av Skånes lantbrukselever går här och antalet elever på lantbruksinriktningen har de senaste åren ökat till över hundra.

Till skolan hör också 720 hektar mark med växtodling, beten, skog och park. Besättningen består av närmare 700 djur, varav 150 mjölkkor, vilket förstås innebär att det även går åt en hel del foder. Under ledning av skolans instruktör Fredrik Baldetorp kan man pressa närmare 4 000 balar per år med hjälp av de två fyrkantspressarna, en NH BB940 och en MF 2190.

Ett problem har varit att hitta rätt typ av pressgarn. Genom åren har Fredrik testat olika sorter med varierande resultat. Är garnet alltför glatt kan till exempel knutarna glida. Men inför säsongen 2021 fick han ett tips som han inte var sen att följa.

­– Jag var hos OP Maskiner i Tomelilla och de frågade om jag ville testa ett helt nytt garn, Tama Cycle. Vi köpte några testpaket och märkte snart att det gick helt problemfritt. När vi såg hur bra det fungerade köpte vi en halv pall till. Sedan körde vi det framgångsrikt på både gräs och halm och det fungerade lika bra i båda pressarna.

“När vi såg hur bra det fungerade köpte vi en halv pall till.”

-Fredrik Baldetorp, instruktör på Bollerups lantbruksgymnasium.

         Fredrik Baldetorp

Tama Cycle är det senaste steget i Tamas hållbarhetssatsning och finns både som garn och rundbalsnät. Tillsammans reducerar de miljöpåverkan utan att förlora prestanda och är ett viktigt första steg i skapandet av en hållbar resursanvändning för balningsprodukter. Tama Cycle Twine är tillverkat av en signifikant andel återvunnen plast från lantbruket och har samma fördelar och kvaliteter som ett typ 130-garn.

– Tama satsar stort på hållbara produkter, säger Petri Hannukainen, Commercial Manager på Tama Scandinavia. Vi har ingått ett partnerskap med Healix vars fabrik ska bredda utbudet framöver. Det här är en satsning på framtidens miljö och framtidens bönder och därför är det extra roligt att just en lantbruksskola väljer Tama Cycle.

Tama Cycle finns att beställa både hos Lantmännen och privata maskinåterförsäljare.
Läs mer på tama-scandinavia.se

Tama Cycle lanserades 2021 – som världens första pressgarn gjort med återvunnet material från lantbruket.

För leverantörer inom de gröna näringarna

Är du leverantör inom lantbruk, skogsbruk, entreprenad eller maskin? Med Mnews kan nå journalister och bygga relation med potentiella kunder genom att publicera nyheter som sprids i rätt kanaler. Registrera företagskonto

Share via
Copy link
Powered by Social Snap