AGFO Talk 14 okt om “framtidens gödsel”.

Intåget av mineralgödsel förändrade jordbruket i grunden. Nu satsas stora summor på att hitta nya lösningar. För utan gödsel – ingen mat. 

De tyska kemisterna Fritz Haber och Carl Bosch belönades med Nobelpriset i kemi, 1918 respektive 1931, för upptäckten att fånga upp luftens kväve. I och med Haber-Bosch-processen gjorde mineralgödsel (även kallat konstgödsel och handelsgödsel) sitt stora intåg på marknaden – och jordbruket förändrades i grunden.  Idag är världens livsmedelsproduktion beroende av mineralgödsel.

Produktion av mineralgödsel har stor klimatpåverkan och står för ca 2,5 procent av världens fossilbaserade utsläpp av växthusgaser. På både global och nationell nivå har många bolag och investerare fokus på frågan, och stora summor satsar på att hitta nya lösningar. Pågående krig i Ukraina har satt ytterligare fokus på vårt beroende.

Välkommen till ett AGFO Talk där vi tillsammans med forskare, entreprenörer och branschkunniga söker svar på frågor som:

  • Hur ska vi förhålla oss till mineralgödsel framåt, har vi målat in oss i ett Haber-Bosch-hörn?
  • Vilka projekt och entreprenörer driver på utvecklingen av nya lösningar?
  • Vilka utmaningar, och möjligheter, formar framtidens gödselindustri?

Antalet platser till eventet är begränsat, AGFO-medlemmar har förtur. Önskar du delta digitalt? Då ska du bli AGFO-medlem för som medlem har du exklusiv möjlighet att delta live online. Anmäl dig här

Kategori

Press contact

Anna Björnstad Operativt ansvarig anna.bjornstad@agfo.se

För leverantörer inom de gröna näringarna

Är du leverantör inom lantbruk, skogsbruk, entreprenad eller maskin? Med Mnews kan nå journalister och bygga relation med potentiella kunder genom att publicera nyheter som sprids i rätt kanaler. Registrera företagskonto

Share via
Copy link
Powered by Social Snap